Projekt "Prezentační a interaktivní zpracování výstupů školního vzdělávacího programu pro účely podpory interaktivní výuky, školní evaluace a e-learningu" obsahuje své hlavní cíle již ve svém názvu.

Zpracováním výstupů školního vzdělávacího programu "Škola neomezených možností" do interaktivní a prezentační verze chceme umožnit:

  • využití prezentačního a interaktivního materiálu pro výuku, procvičování či opakování učiva
  • využití interaktivních výstupů pro evaluaci plnění výstupů u jednotlivých žáků, v jednotlivých třídách, ročnících a předmětech
  • využití interaktivních výstupů pro autoevaluaci žáků formou e-learningu prostřednictvím webových stránek školy

Zpracováváním výstupů školního vzdělávacího programu "Škola neomezených možností" do interaktivní verze chceme:

  • upravit případné méně vhodně zvolené výstupy ŠVP na jejich měřitelnější a praktičtější varianty
  • připravit kompletní zdrojovou základnu pro interaktivní výuku ve většině předmětů a oblastí

Další cíle projektu:

  • sadou školení pro pedagogické pracovníky školy připravit technicky i metodicky všechny učitele školy na pravidelné využívání interaktivní výuky
  • zpřístupnění prezentačního a interaktivního materiálu pro využití pedagogy či žáky jiných škol
  • vytvoření evaluačního školního systému na základě využití interaktivně zpracovaných výstupů ŠVP
  • rozšířením a zkvalitněním technického zázemí v oblasti ICT připravit kvalitní podmínky pro pravidelné a všem přístupné využívání interaktivní výuky – vybudování 4 interaktivních a 12 prezentačních učeben!

Projekt převádí do praxe ověřitelnost jednotlivých výstupů zpracovaného školního vzdělávacího programu. Vytvořené interaktivní výstupy jsou ve svém důsledku v drtivé většině obecně využitelné pro všechna školská zařízení odpovídajícího typu, neboť vycházejí ze společného a závazného Rámcového vzdělávacího plánu. Navíc je prezentační a interaktivní zpracování výstupů přínosem pro atraktivitu a oživení výuky a rozpracováním do evaluačního systému pak tyto výstupy slouží jako zpětná vazba na všech úrovních. Vzhledem k prezentaci vytvořeného materiálu prostřednictvím webových stránek je pak tato možnost motivujícím prvkem pro samostatnou přípravu žáků školy, či pro jejich osobní kontrolu zvládnutí dané oblasti učiva.

Na realizaci projektu se podílel projektový tým v následujícím složení:

Mgr. Mario Zelený, manažer projektu a tvořitel výukových materiálů
Mgr. Daniel Kasan, finanční manažer projektu
Ivana Konečná, hospodářka projektu
Mgr. Vlasta Babůrková, tvořitelka výukových materiálů
Martin Gallus, tvořitel výukových materiálů
Ing. Šárka Gallusová, tvořitelka výukových materiálů
Mgr. Jarmila Kravcová, tvořitelka výukových materiálů
Bc. Renata Lengálová, tvořitelka výukových materiálů
Mgr. Ilona Nechavátalová, tvořitelka výukových materiálů
Mgr. Karel Oprchal, tvořitel výukových materiálů
Stanislava Řezaninová, tvořitelka výukových materiálů
Alena Slezáková, tvořitelka výukových materiálů
Mgr. Martin Smetana, tvořitel výukových materiálů
Mgr. Iva Toiflová, tvořitelka výukových materiálů
Ing. Pavel Kovařík, programátor webového portálu
Michal Smrčka, programátor webového portálu
Jaroslav Staněk, technik

Kontaktovat správce